Dode Zee Rollen

Dode Zee Rollen

 - Een Overtuigende Vondst
U bent hier: Archeologie >> Dode Zee Rollen

Dode Zee Rollen: Wat Zijn Dat?
De Dode Zee Rollen worden ook wel de belangrijkste ontdekking van manuscripten in moderne tijden genoemd. Zij werden tussen 1947 en 1956 in elf grotten langs de Noord-Westelijke kust van de Dode Zee gevonden. Dit is een droge regio ongeveer 20 kilometer ten Oosten van Jeruzalem en 400 meter onder zee-niveau. De Dode Zee Rollen zijn de restanten van ongeveer 825 tot 870 afzonderlijke rollen, die uit tienduizenden afzonderlijke fragmenten bestaan. De teksten zijn in hoofdzaak uit dierenhuiden vervaardigd maar ook uit papyrus en koper. Ze zijn geschreven met een op koolstof-basis vervaardigde inkt, van rechts naar links zonder leestekens met uitzondering van hier en daar een inspringing voor een nieuwe paragraaf.

Dode Zee Rollen: Waarom Zijn Deze Belangrijk?
De Dode Zee Rollen kunnen in twee categorieŽn worden ingedeeld - bijbels en niet-bijbels. Fragmenten van elk boek van het Oude Testament (het Hebreeuwse canon) zijn ontdekt, met uitzondering van het boek van Ester. Onder de rollen zijn nu 19 fragmenten van Jesaja, 25 fragmenten van Deuteronomium en 30 fragmenten van de Psalmen geÔdentificeerd. De bijna volledig intacte Jesaja Rol, die enkele van de meest treffende Messiaanse profetieŽn bevat, is 1000 jaar ouder dan welke andere kopie van Jesaja dan ook die we tot dat moment ter beschikking hadden.

Naast de bijbelse manuscripten bevatten de Dode Zee Rollen commentaren op het Hebreeuwse canon, parafraseringen die toevoegingen zijn aan de Tora, standaarden en reguleringen voor de gemeenschap, regels voor oorlogsvoering, niet-canonieke psalmen, hymnen en preken. De meeste teksten zijn in het Hebreeuws en Aramees geschreven, en een paar documenten zijn in het Grieks geschreven.

De Dode Zee Rollen lijken de bibliotheek van een Joodse sekte te zijn geweest, en de meeste mensen denken dat dit waarschijnlijk de Essenen waren. Dicht bij de grotten bevinden zich de oude ruÔnes van Qumran, een dorp dat in het begin van de jaren '50 werd uitgegraven en dat een verband toont met zowel de Essenen als de rollen. De Essenen waren Joodse kopiŽerders die volgens strikte regels leefden en het lijkt er op dat zij een Messiaanse en apocalyptische denkwijze hadden. Het schijnt verder zo te zijn dat de bibliotheek in de grotten werd verstopt rond de tijd van de Eerste Joodse Opstand (66-70 na Christus), toen het Romeinse leger tegen de Joden oprukte.

Gebaseerd op verschillende dateringsmethoden, waaronder koolstof-14, paleografie en analyses van de gebruikte schrijfmethoden, wordt geconcludeerd dat de Dode Zee Rollen in de periode van ongeveer 200 voor Christus tot 68 na Christus werden geschreven. Veel cruciale bijbelse manuscripten (zoals Psalm 22, Jesaja 53 en Jesaja 61) dateren op zijn laatst uit 100 voor Christus. Daarom hebben de Dode Zee Rollen een revolutie teweeg gebracht in de tekstuele kritiek van het Oude Testament. Het is fenomenaal te noemen dat de bijbelse teksten substantieel overeenkomen met de Masoretische tekst alsmede met een verscheidenheid aan vertalingen van het Oude Testament die vandaag de dag in omloop zijn.

Dode Zee Rollen: Dramatisch Bewijs voor de Betrouwbaarheid van de Messiaanse Profetie
De Dode Zee Rollen bestaan uit de oudste verzameling manuscripten van het Oude Testament die ooit zijn gevonden, terugdaterend tot 100-200 voor Christus. Dit is treffend omdat we nu absoluut bewijs hebben voor het feit dat de Messiaanse profetieŽn die in het hedendaagse Oude Testament (zowel Joods als Christelijk) staan inderdaad dezelfde Messiaanse profetieŽn zijn die al bestonden vůůrdat Jezus deze aarde bewandelde. Het mag duidelijk zijn dat de betrouwbaarheid van de geschriften en de tekstuele kritiek hiermee een gigantische stap voorwaarts hebben gezet! Onderzoek het zelf maar eens - Er bestaat geen twijfel dat Jezus Christus de Messias was waarop de Joden aan het wachten waren!

Lees Nu Dode Zee Rollen Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:


English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Gerelateerde Artikelen
Is De Bijbel Waar?

Chorazin Video
Tabgha Video
Aartsvaders
Mozes en de Exodus
Arad
Plateau van Gizeh
Eikendal
Bijbelse Archeologie
Dode Zee Rollen
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Wie Is God?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Dode Zee Rollen to My Google!
Add Dode Zee Rollen to My Yahoo!
XML Feed: Dode Zee Rollen


Archeologie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutArchaeology.org, Alle Rechten Voorbehouden.