Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Betlehem

QUESTION: Betlehem

ANSWER:

Betlehem bevindt zich ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem in Israël. Betlehem was de geboorteplaats van koning David (1 Samuël 16) en van Jezus Christus (Matteüs 2:1). Het is opmerkelijk dat de profeet Micha al 700 jaar voor de geboorte van Christus voorspelde dat de Messias van Israël in het kleine dorp Betlehem geboren zou worden (Micha 5:1; Matteüs 2:6).

Aan de horizon in onderstaande foto, in de verte, is de Geboortekerk te zien. Deze markeert de traditionele plaats van de geboorte van Christus. Dit is het uitzicht dat de herders zo'n 2000 jaar geleden moeten hebben gehad op die ontzagwekkende nacht (Lucas 2:8).


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden