Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het oude Jeruzalem

QUESTION: Het oude Jeruzalem

ANSWER:

David veroverde het oude Jeruzalem in ongeveer 1004 voor Christus. De stad werd bekend als de "stad van David". Hij bracht de ark van het verbond naar Jeruzalem. De stad werd zo een godsdienst- en overheidscentrum van het verenigde koninkrijk Israël (Juda en Israël).

Davids zoon Salomo bouwde de eerste tempel voor het Joodse volk in Jeruzalem, maar de stad van David diende slechts twee generaties als de hoofdstad van het verenigde koninkrijk. Na een jarenlange burgeroorlog die het koninkrijk in tweeën scheurde, werd de centrale rol van Jeruzalem pas hersteld nadat het noordelijke koninkrijk Israël in 722 voor Christus door de Assyriërs werd overwonnen.

In 586 voor Christus werd de stad van David volledig verwoest door koning Nebukadnezar en de Babyloniërs. Het oude Jeruzalem werd platgebrand en de tempel werd vernietigd. Het Joodse volk werd naar Babylonië afgevoerd en verbleef daar 70 jaar lang in ballingschap. De ruïnes van het oude Jeruzalem (de stad van David) zijn nu juist buiten de tegenwoordige stadsmuren van Jeruzalem gevonden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden