Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Kafarnaüm

QUESTION: Kafarnaüm

ANSWER:

Kafarnaüm was in de eerste eeuw na Christus een vissersdorp en handelsplaats aan de noordwestelijke kust van het Meer van Tiberias. Kafarnaüm werd in de Bijbel beschreven als een dorp aan de grens tussen Zebulon en Naftali. Jezus nam hier zijn intrek na Zijn vertrek uit Nazaret. Hier begon Hij Zijn openbare bediening (Matteüs 4:13). We hebben verslagen uit de oudheid over Jezus' onderwijs van de Joden in de synagoge en de Romeinen in de woningen in deze plaats. Jezus riep in Kafarnaüm vier vissers (Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes) en een belastinginner (Matteüs) als discipelen tot zich.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden