Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Mernepta Stele

QUESTION: De Mernepta Stele

ANSWER:

Waarom was de Mernepta Stele zo'n belangrijke archeologische ontdekking? Mernepta was een farao die aan het einde van de 13e eeuw voor Christus over Egypte heerste. Hij was de zoon van Ramses de Grote (Ramses II) en de vierde farao van de 19e Dynastie.

De 'Mernepta Stele' is de naam van een stenen plaat waarin een beschrijving van Mernepta’s militaire overwinningen in Afrika en het Nabije Oosten is geëtst. De stele werd in 1896 in Thebe ontdekt door beroemd Brits archeoloog Flinders Petrie.

De Mernepta Stele is belangrijk voor Bijbelse archeologen omdat dit tot op heden de oudste buiten-Bijbelse vermelding is van de staat Israël. De vermelding van Israël is erg kort; er staat eenvoudigweg: "Israël is verwoest, zijn zaad is niet meer." Toch is deze vermelding ondanks de beknoptheid veelzeggend. Deze geeft namelijk aan dat de staat Israël ten tijde van de inscriptie belangrijk genoeg was om bij naam genoemd te worden naast andere grote stadstaten die aan het eind van de 13e eeuw voor Christus door Mernepta werden overwonnen. Dit impliceert dat Israël aan het eind van de 13e eeuw voor Christus een belangrijke factor in de regio was. Tot op zekere hoogte wordt het Bijbelse verhaal hierdoor ondersteund.

Omdat het de oudste buiten-Bijbelse vermelding is van de staat Israël, staat de Mernepta Stele ook wel bekend als de Israël Stele. Tegenwoordig bevindt deze stele zich in het Cairo Museum in Egypte.

De Mernepta Stele, die dateert uit ongeveer 1230 voor Christus, werd aan het eind van de 19e eeuw ontdekt in Thebe (Egypte). De inscriptie bevat een hymne en een lijst van militaire overwinningen van de farao. Het Israëlitische volk staat op de lijst van overwonnen tegenstanders. Schriftgeleerden geloven daarom dat dit de oudste vermelding van Israël is die buiten de Bijbel kan worden gevonden


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenLeer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden