Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Petra


Petra - Waar is dat?
Petra, ook bekend onder de oude naam Rekem, is de hoofdstad van het oude volk der Nabateeërs. Zij waren een Semitisch volk in het zuiden van Jordanië, Kanaän en het noordelijke deel van Arabië. Petra ligt ongeveer vier uur ten zuiden van de hedendaagse moderne stad Amman in Jordanië. Het ligt ongeveer 2 uur ten noorden van Akaba, nabij de bergachtige woestijn van Wadi Arabië. Petra is een natuurlijk ingesloten vesting. De stad was welvarend omdat ze gelegen was op een karavaanroute. Deze handelsroute liep door Gaza in het westen, naar Bosra en Damascus in het noorden, naar Leuce Come aan de Rode Zee en door de woestijn naar de Perzische Golf.


Petra - Wat is de geschiedenis ervan?
Petra’s oude naam wordt vermeld in de Dode Zee-rollen, wat de historische geloofwaardigheid ervan ten goede komt. Deze natuurlijke vesting staat bekend om haar wonderbaarlijke schoonheid van de roestbruine zandstenen rotsen en de schitterende uitgehouwen architectuur van haar Grote Tempel. Maar er is weinig bekend over het heidense geloof van de Nabateeërs. De omgeving van Petra (maar niet noodzakelijkerwijs ook Petra zelf) werd door Edomieten (nakomelingen van Esau) bewoond. Het gebied stond daarom bekend als Edom ("rood"). In de 4e eeuw na Christus bereikte het Christendom Petra.

De Nabateeërs waren een nomadische stam die de fundamenten legde voor een commercieel rijk dat zich tot in Syrië uitstrekte. Petra stond tot ongeveer 100 na Christus onder het gezag van de Nabateeërs, ondanks onophoudelijke pogingen van de Romeinse keizer Pompeius en Herodus de Grote om de stad in te nemen.

Het gebied werd rond 100 na Christus alsnog door de Romeinen ingenomen. Vervolgens richtte het Romeinse Rijk zich op Constantinopel in het oosten. Petra werd hierdoor minder belangrijk. Uiteindelijk bouwden de kruisvaarders in de 12e eeuw een fort in Petra, maar ook zij verlieten na enige tijd het gebied, waardoor de vesting tot de 19e eeuw opnieuw onder het gezag van de plaatselijke bevolking stond. Rond 1812 werd Petra ontdekt door Johann Ludwig Burckhardt, een Zwitserse ontdekkingsreiziger. Tot op dat moment was Petra relatief onbekend gebleven voor de westerse wereld.

De Grote Tempel bevat nog steeds enkele voortreffelijke kunstwerken en een architectonische schoonheid die de normen en waarden van de Nabateeërs openbaren. Petra's prachtige beelden en het decoratieve ontwerp van het bouwwerk in de rotswand tonen de invloed van diverse culturen. De bouwwerken getuigen niet alleen van de vaardigheid en het vakmanschap van de bouwers, maar ook van hun leiderschap.


Petra - Wat is de huidige functie?
Petra kreeg op 6 december 1985 een plaats op de Werelderfgoedlijst. In 2006 begonnen archeologen met de planning en het ontwerp van een bezoekerscentrum. Petra werd in juli 2007 door de New Open World Corporation aangewezen als een van de "zeven nieuwe wereldwonderen".

Martha Sharp Joukowsky, een professor aan Brown University, overziet tegenwoordig de archeologische opgravingen van de Grote Tempel te Petra, Jordanië. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met het Institute of Archaeology and the Ancient World, het American Center of Oriental Research (ACOR) in Amman, en het Ministerie van Antiquiteiten van het Hasjemietische Koninkrijk van Jordanië.

Petra wordt elk jaar door duizenden bezoekers van over de hele wereld bezocht. Deze populaire locatie kan ook in verschillende films worden bewonderd, zoals Indiana Jones and the Last Crusade, Sinbad and the Eye of the Tiger, Spy Hunter en Left Behind. Veel mensen geloven tegenwoordig dat Petra ooit, in de laatste dagen van de wereld, weer gebruikt zal worden als een machtig fort voor vluchtende Joden, wanneer de antichrist op de troon in de herbouwde Tempel in Jeruzalem zal plaatsnemen.


Leer meer over de Dode Zee-rollen!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden