Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het bad van Betzata

QUESTION: Het bad van Betzata

ANSWER:

Het bad van Betzata (ook bekend als Betesda of Betsaïda) bevindt zich dicht bij de Schaapspoort, even ten noorden van de Tempelberg in Jeruzalem. In zijn evangelie beschrijft Johannes een dergelijk bad, omgeven door vijf zuilengangen (Johannes 5:2). Tot de 19e eeuw was er geen enkel archeologisch bewijs voor het bad van Betzata, dus gebruikten sceptici dit gegeven als bewijs dat het verslag van Johannes door een latere fanaat werd geschreven die zelf geen ooggetuige was van de beschreven gebeurtenissen, mensen en locaties.

Tegenwoordig bestaat er geen twijfel dat archeologen het feitelijke bad van Betzata hebben blootgelegd, waar Jezus de kreupele man genas (Johannes 5:1-15). De zuilengangen waren in de tijd van Jezus zichtbaar voor Johannes, maar het bad zag er waarschijnlijk niet zo verzonken en ommuurd uit als vandaag de dag.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden