Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Alles over archeologie Sitemap

Archeologie - AllAboutArchaeology.org
Wat is dat? Hoe kan de archeologie de geschiedenis blootleggen? Wat kunnen we leren van deze fascinerende artefacten? Ontdek wonderbaarlijke dingen die verborgen waarheden openbaren.

Al Khazneh
Wat is het belang van deze adembenemende schatkist in Petra? Wat is de geschiedenis ervan? Ontdek het hier zelf.

Arad
Wat is het belang van Arad? Welke leerzame dingen hebben archeologen ontdekt in Arad?

Berseba
Waar ligt Berseba, de stad uit de oudheid? Wat hebben archeologen ontdekt over deze locatie?

Betlehem
Waar ligt deze historische plaats en wat is het belang ervan in de geschiedenis? Wat schreven geschiedkundigen over deze plaats?

Bewijs voor Jezus
Bestaat er enig archeologisch bewijs voor Jezus? Hebben we feitelijke locaties of artefacten die getuigen van de historische waarheid van Jezus Christus?

Bewijs voor Jezus video
Je moet deze korte video gezien hebben! Wat is de archeologische bewijslast voor Jezus? Bestaan er archeologische resten uit de tijd van Christus?

Bijbel en archeologie
Steden uit de Schriftteksten van het Oude Testament. De thuisplaatsen van Abraham en de patriarchen. De hoofdsteden van de Mesopotamische Rijken. Steden in het oude Israël.

Bijbelse archeologie
Oude beschavingen, wetten en culturen. Bewijs voor het oude Israël en voor de Schriftteksten van het Oude Testament. De laatste ontdekkingen.

Bijbelse archeologie video
Bekijk deze korte video eens. Wat is het fundament van de Bijbelse archeologie? Is het niets meer dan een schattenjacht of geeft de archeologie ons overtuigend bewijs voor de waarheid?

Caesarea Maritima
Deze stad werd gebouwd als toonbeeld van de grootheid van Herodes en Augustus. Wat werd hier ontdekt? Leer over het archeologische belang van deze stad.

Chorazin video
Randall Niles staat in de oude synagoge waar Jezus onderwees, bij het Meer van Tiberias in Israël.

Dan
Leer over deze oude stad die oorspronkelijk Laïs werd genoemd. Wat hebben archeologen ons over deze stad kunnen vertellen?

De Dode Zee-rollen
Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor Goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

De Dode Zee-rollen 2
Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor Goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

De Dode Zee-rollen 3
Leer waarom deze overtuigende en historische vondst zo belangrijk is. Ontdek het beste bewijs voor Goddelijke inspiratie: perfecte profetie.

De Essenen
Leer over deze Joodse monnikengemeenschap. Welke heilige geschriften werden door hen bewaakt en bewaard? Wat is het belang hiervan?

De Exodus-route
Welke route nam Mozes om het Joodse volk uit Egypte te leiden? Wat zijn de feiten en de populairste theorieën?

De Sinaïberg
Wie bezocht deze plaats in de tijden van het Oude Testament? Waarom is deze berg zo beroemd? Kunnen we iets van de geschiedenis leren?

De Steen van Rosetta
Waar werd de Steen van Rosetta gevonden en waarom is hij belangrijk? Welke invloed had de steen op de bestudering van de hiëroglyfen?

De Tempelberg te Jeruzalem
Bestudeer de geschiedenis van deze locatie. Waarom is deze plaats zo belangrijk voor het Jodendom, de Islam en het Christendom?

De aartsvaders
Wat is een aartsvader? Leer hier meer over de aartsvaders, of patriarchen, van het Oude Testament zoals Abraham, Jakob en Jozef.

De ark van het verbond
Mystiek object of historisch artefact? Een tijdelijke bedekking van de zonden van Israël. Een voorbode van ware vergeving door middel van de komende Messias.

De lijkwade van Turijn
Is dit doek authentiek? Was dit de doek die het lichaam van Jezus Christus bedekte? Wat zegt het bewijs?

De oude stad Petra
Waarom spreken de fascinerende resten van verafgelegen steden altijd zo tot onze verbeelding? Leer hier over de ontdekking en de inwoners.

De stad Petra
Wat is het belang van deze prachtige toeristenplaats? Ontdek hier meer over de geschiedenis en de inwoners van deze stad uit de oudheid.

De tempels van Karnak
Bestudeer dit gebied en de kunstwerken die een raakvlak hebben met de Bijbelse geschiedenis uit het Oude Testament. Wat is het belang van dit tempelcomplex?

De toren van Babel
Hoe gaat het Bijbelse verhaal over de toren van Babel? Bestudeer het relaas uit het boek Genesis en leer hoe deze toren was ontworpen.

De troon van koning Toetankhamon
Bestudeer dit magnifieke voorwerp dat samen met andere schatten in 1922 werd gevonden. Wat is het belang ervan?

De zeven gemeenten in Openbaring
Zijn de zeven gemeenten in het boek Openbaring letterlijke, werkelijk bestaande gemeenten? Als dat zo is, hebben zij dan ook een geestelijk belang voor de tegenwoordige gemeenten en gelovigen?

Ein Gedi
Wat is het belang van deze Bijbelse locatie? Wat kunnen we leren van de archeologische informatie over deze plaats?

Gezer
Wat is het belang van deze locatie die vlakbij Jeruzalem meer dan 13 hectaren beslaat? Welke opgravingen hebben er plaatsgevonden? Wat kunnen we ervan leren?

Gizeh
Leer meer over de locatie van de beroemde Grote Piramiden en de Grote Sfinx van Gizeh. Wat valt er nog meer te zien in dit gebied?

Gosen
Wat is het belang van deze regio in de oudheid? Welke invloed had de streek in de Bijbelse geschiedenis? Ontdek hier de feiten.

Hazor
Wat is het belang van deze enorme stad ten noordwesten van het Meer van Tiberias? Wat kan de archeologie ons hierover leren?

Herodes de Grote
Hoe kon God een door Rome aangestelde heerser uit Idumea gebruiken om de Joodse Tempel te bouwen die later door de Messias werd bezocht en uiteindelijk door Rome zelf werd vernietigd?

Het Eikendal
Bestudeer het bewijs voor een machtige en goed georganiseerde regering tijdens het bestuur van David en Salomo. Wat zijn de feiten?

Jericho
Wie bewoonde deze oude stad? Wat hebben opgravingen ons geleerd over de geschiedenis van de stad? Hoe zit het met Jozua en de grote strijd?

Kafarnaüm
Welke archeologische resten bestaan er nog van deze plaats aan de westkust van het Meer van Tiberias? Uit welke tijd stammen deze?

Koolstofdatering
Het uitgangspunt, de methode en de controverse. Wat zeggen wetenschappers over deze populaire dateringsmethode? Ontdek het hier!

Koolstofdatering 2
Het uitgangspunt, de methode en de controverse. Wat zeggen wetenschappers over deze populaire dateringsmethode? Ontdek het hier!

Lachis
Wat is het belang van deze locatie te Tell el-Hesi in archeologisch opzicht? Welke kleitabletten zijn er in Lachis gevonden?

Massada
Waarom werd Massada door Herodes de Grote gebouwd? Wat zegt Josephus over Herodes en het grote Massada?

Megiddo
Welke ontdekkingen zijn gedaan op deze oude handelsroute tussen Egypte en Mesopotamië? Wat is het archeologische belang?

Mozes en de Exodus
Wat zijn de mogelijke tegenstrijdigheden in het Bijbelse verslag over Mozes en de Exodus? Wat zijn de antwoorden?

Petra
Waar is dat? Wat is de geschiedenis ervan? Wat is de huidige functie? Kijk eens naar de feiten over deze adembenemende locatie.

Samaria
Wat is de historie van deze plaats? Wat is het Bijbelse belang en het belang in de geschiedenis? Ontdek het hier.

Sichem
Wat is het belang van deze locatie in de Bijbelse archeologie? Kunnen we iets leren van de archeologische ontdekkingen?

Tabgha video
Een blik op het Meer van Tiberias bij Tabgha. Randall Niles kijkt uit over het meer vanaf de heuvels waar de mensenmassa's naar de lessen van Jezus luisterden.

Thebe
Wat is het archeologische belang van deze stad? Waar is deze stad gelegen? Ontdek hier meer over de geschiedenis ervan.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden