Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het bad van Siloam

QUESTION: Het bad van Siloam

ANSWER:

Het bad van Siloam is het oude eindpunt van de beroemde tunnel van koning Hizkia die water afvoerde van de Gichon-bron in de Kidron Vallei naar de stad Jeruzalem. De 530 meter lange tunnel werd gegraven door twee afzonderlijke teams die elkaar op wonderbaarlijke wijze in het midden ontmoetten. De beroemde Inscriptie van Siloam herdenkt dit verbazingwekkende staaltje van techniek dat water naar het bad van Siloam bracht en Jeruzalems watervoorraad beschermde tijdens belegeringen.

In de tijd van Jezus was het bad van Siloam de plaats waar Christus de blinde man genas door een mengsel van speeksel en modder op zijn ogen te smeren en hem daarna zijn ogen in het bad te laten wassen (Johannes 9:1-7). In de 5e eeuw na Christus werd een kerk bovenop een bad gebouwd dat met Hizkia's tunnel was verbonden. Dit was een monument ter herdenking van het wonder van Jezus en de blinde man. Tot voor kort werd deze locatie als de traditionele plaats van het bad van Siloam tijdens het leven van Christus beschouwd.

Toen vonden archeologen in 2004 toevallig het echte bad van Siloam uit de 1e eeuw. Rioolwerkers legden oude treden bloot toen ze dicht bij de monding van de oude watertunnel van Hizkia onderhoudswerkzaamheden uitvoerden. De bulldozers werden onmiddelijk stopgezet en in de zomer van 2005 onthulden de archeologen voorzichtig het feitelijke bad van Siloam uit de tijd van Jezus.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden