Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Bewijs voor kruisigingen

QUESTION: Bewijs voor kruisigingen

ANSWER:

Bestaat er buiten de Bijbel enig bewijs voor de kruisiging, de executiemethode die door de Romeinen op Jezus Christus werd toegepast?

In 1968 werd tijdens bouwwerkzaamheden een Joodse begraafplaats uit de oudheid blootgelegd. Daar werd in het graf van een jonge crimineel een hielbeen ontdekt met daarin een ijzeren spijker die overeenstemt met de verslagen over de kruisigingen. Aan één uiteinde, waar de spijker verbogen was om de voet op het kruis te houden, bevinden zich nog steeds de restanten van een houten plank.

Het lijkt erop dat de spijker een knoest in het houtwerk van het kruis trof en dat hierdoor het lichaam niet verwijderd kon worden zonder flinke schade aan te richten. Daarom koos de familie die de begrafenis verzorgde er waarschijnlijk voor om de spijker in het bot te laten zitten en een gedeelte van het hout er omheen te verwijderen. Het hielbeen dateert uit de eerste eeuw na Christus en is een ijzingwekkend bewijsstuk voor de realiteit van de kruisigingen.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden