Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Caesarea

QUESTION: Caesarea

ANSWER:

Caesarea Maritima ("Caesarea aan zee") is een enorme archeologische locatie aan de Middellandse Zee in Israël. De stad werd in de eerste eeuw voor Christus door Herodes de Grote gebouwd ter ere van Augustus Caesar. Caesarea heeft een haven die 16 hectares beslaat. Er konden meer dan 300 schepen worden aangemeerd. Naast de grootste haven in het oostelijke Middellandse Zeegebied vinden we in de ruïnes van Caesarea verder een groot paleis, een hippodroom, openbare badhuizen, gebouwen en straten met colonnades. Caesarea had bovendien een kolossaal amfitheater dat plaats bood aan 3500 bezoekers. Volgens Handelingen 12 en de historicus Josephus is dit de plaats waar Herodes Agrippa werd gedood.


© 2009 AllAboutGOD.com; Bekijk alsjeblieft onze Copyrightvoorwaarden© 2009 AllAboutGOD.com; Bekijk alsjeblieft onze Copyrightvoorwaarden


Volgens Handelingen 10 is Caesarea Maritima de plaats waar de Romeinse Centurion Cornelius, de eerste niet-Joodse bekeerling, door Petrus werd gedoopt. Volgens Handelingen 23 tot en met 26 is Caesarea ook de plaats waar Paulus twee jaar lang in het gevang zat voordat hij naar Rome werd gestuurd om daar berecht te worden.Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden