Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Charan

QUESTION: Charan

ANSWER:

Charan was de stad waarin Abrahams familie zich vestigde nadat zij Ur in Chaldea hadden verlaten. Abrahams vader Terach nam Abraham en zijn broer Nachor mee naar Charan na de dood van zijn zoon, die toevalligerwijs ook Charan (Haran) heette. Charan was Abrahams broer en de vader van Lot (Lot was dus Abrahams neef). Nadat Abraham enige tijd in de stad Charan had doorgebracht, werd hij door de Heer opgeroepen om de stad te verlaten en naar het land van Kanaän te reizen, ten zuiden van Charan. Kanaän zou zijn erfgoed worden en werd later overgeleverd aan zijn nakomelingen, de kinderen van Israël.

Toen de tijd was aangebroken voor Isaak, een zoon van Abraham, om te huwen, stuurde Abraham een van zijn dienaren terug naar Charan om een vrouw voor Isaak te vinden onder zijn familieleden die daar nog woonden. Abrahams zoon Isaak trouwde uiteindelijk met Rebekka, een kleindochter van Nachor.

Toen Abrahams kleinzoon Jakob van zijn broer Esau wegvluchtte, reisde hij naar Charan waar hij bij zijn oom Laban (de broer van Rebekka) woonde en voor hem werkte. Daar werd hij verliefd op zijn nicht Rachel met wie hij later trouwde (hij trouwde ook met zijn nicht Lea).

Samengevat: de stad Charan werd de thuisstad van Abrahams familie nadat hun vertrek uit Chaldea. Het feit dat Abraham Charan verliet en naar Kanaän vertrok is een belangrijke gebeurtenis in de Schriftteksten; dit is het eerste beschreven voorbeeld van Abrahams unieke vertrouwen op God en zijn gehoorzaamheid aan God.

Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden