Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Chorazin

QUESTION: Chorazin

ANSWER:

Chorazin (ook bekend als Korazim) is een oude Joodse stad in de noordwestelijke heuvels, die uitkijkt over het Meer van Tiberias. Chorazin is een grote archeologische locatie die verdeeld is in vijf delen, waaronder het stadsplein, de woonwijken, de agrarische gebouwen (dorsvloeren en olijfpersen) en de Joodse synagoge. Chorazin wordt vermeldt in de Evangelies van het Nieuwe Testament en in de Babylonische Talmoed.
    Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. (Matteüs 11:21).

© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


De Joodse rabbi die in de synagoge onderwees nam een ereplaats in die "de stoel van Mozes" werd genoemd. Er zijn in Chorazin vele prachtige artefacten gevonden. De volledig intacte stoel van Mozes uit de eerste eeuw is een van deze voorwerpen. Het is goed mogelijk dat Jezus van Nazaret in deze stoel van Mozes zat toen Hij in Chorazin onderwees.
    Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: "De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden." (Matteüs 23:1-3)

© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenBewijs voor Jezus - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden