Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Codex Hammurabi

QUESTION: Codex Hammurabi

ANSWER:

Waarom is de Codex Hammurabi zo belangrijk? De Codex Hammurabi is belangrijk omdat dit een van de oudste verzamelingen wetten is die tot op heden door archeologen zijn ontdekt. De verzameling dateert uit de 18e eeuw voor Christus. Hammurabi was de Babylonische koning die de Sumerische dynastie van Isin overwon en daarmee een eind maakte aan de eeuwenlange Sumerische dominantie in Mesopotamië. Zijn eigen dynastie stortte na zijn dood eveneens in, maar de wettelijke code die hij instelde bleef behouden.

De Codex Hammurabi is vooral interessant voor Bijbelse archeologen vanwege de overeenkomsten met de Mozaïsche Wet. Een van de overeenkomsten is het bekende "oog om oog" principe. Sommige Schriftgeleerden speculeren hierdoor dat Mozes, die ongeveer drie eeuwen na Hammurabi leefde, zijn wet aan de Babylonische monarch had ontleend. Maar het is inmiddels aangetoond dat dit standpunt onjuist is. De overeenkomsten zijn beperkt en vaak oppervlakkig. In de Mozaïsche Wet is het "oog om oog" principe bijvoorbeeld universeel. In de Wet van Hammurabi wordt het "oog om oog" principe alleen toegepast als beide partijen dezelfde status genieten (beide uit dezelfde sociale klasse, geestelijkheid, adel, enzovoorts).

De Codex Hammurabi die hierbeneden wordt afgebeeld is behouden op een meer dan twee meter hoge stele van zwarte dioriet. Het is een voorstelling van de koning zelf die de wet ontvangt van Sjamasj, de Babylonische god van de rechtvaardigheid. De Codex Hammurabi geeft ons een ongelooflijk inzicht in de civielrechtelijke wetten en gebruiken in de oudheid en vertoont overeenkomsten met de wetten die in de Tora (de eerste vijf boeken) van de Bijbel staan.

De Codex Hammurabi wordt tegenwoordig bewaard in het Louvre Museum te Parijs.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenLeer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden