Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De stad Ur

QUESTION: De stad Ur

ANSWER:

Waarom was de ontdekking van de stad Ur zo belangrijk? De stad Ur was niet alleen belangrijk omdat zij veel waardevolle, oude artefacten opleverde (waaronder een inscriptie met de naam van Belsassar, de koning uit hoofdstuk 5 van het boek Daniël), maar ook omdat het de geboorteplaats is van de patriarch Abraham. De stad Ur wordt in het Oude Testament vier keer bij naam genoemd, drie keer in het boek Genesis en één keer in het boek Nehemia.

In Genesis 11, verzen 28 en 31 lezen we: "[Haran]stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach, in Ur, een stad van de Chaldeeën, in zijn geboorteland. - Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram[dit is Abraham, zie Nehemia 9:7]met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaän. Maar toen ze in Charan waren aangekomen, bleven ze daar wonen."

In Genesis 15 lezen we hoe God dan het volgende tegen Abraham zegt: "Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven" (Genesis 15:7).

En tenslotte lezen we in Nehemia hoofdstuk 9, in een gebed tot God: "U bent de HEER, de God die Abram heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham" (Nehemia 9:7).

De restanten van Ur worden tegenwoordig "Tell el-Mukayyar" genoemd en kunnen dicht bij de stad Nasiriyah worden aangetroffen, ten zuiden van Bagdad in het hedendaagse Irak.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden