Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het Epos van Gilgamesj

QUESTION: Het Epos van Gilgamesj

ANSWER:

Het Epos van Gilgamesj zou tot op heden wel eens het oudste verhaal kunnen zijn dat ooit is ontdekt. Het verhaalt over de avonturen van de historische koning Gilgamesj van Uruk in Babylonië aan de rivier de Eufraat in het hedendaagse Irak. Het Epos van Gilgamesj dateert uit ongeveer 2700 voor Christus en werd oorspronkelijk in het spijkerschrift van het Oude Sumerië op 12 kleitabletten geschreven.

Tablet 11 van het Epos van Gilgamesj bevat een uitgebreid verhaal over een grote vloed. Het verhaal is in vele opzichten vergelijkbaar is met het Bijbelse verslag in het boek Genesis.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenLeer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden