Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Een Galilese boot

QUESTION: Een Galilese boot

ANSWER:

De Galileese boot (ook bekend als de 'Jezusboot') werd in januari 1986 door plaatselijke Galilese inwoners ontdekt. Tijdens een grote droogte aan het Meer van Tiberias zagen twee broers een opvallende ovale vorm in de modder. Vertegenwoordigers van het Israëlische Ministerie van Oudheidkundige Zaken bezighoudt hadden eveneens waargenomen dat plotseling onbekende havens aan de oppervlakte verschenen langs de door droogte getroffen kustlijn. Zij namen een kijkje en bevestigden dat dit de resten waren van een oude vissersboot.

Wat daarna gebeurde is opmerkelijk. Er werd elf dagen lang dag en nacht gewerkt om de Galilese boot uit de modder te lichten en de broze resten te behouden. De boot werd in een poly-urethaan omhulsel gewikkeld en vervolgens in een speciale watertank gedompeld om een snel uiteenvallen van de boot te voorkomen. Tenslotte werd het verrotte hout, in een proces dat meerdere jaren in beslag nam, geleidelijk vervangen door een speciale onderwater-waslaag. Uiteindelijk werd het met was gevulde omhulsel uit de watertank gehaald en tentoongesteld. Dit werd gedaan door middel van een proces waarin de watertemperatuur over meerdere maanden geleidelijk werd verhoogd. Tot op heden hebben meerdere studies het oude vaartuig gedateerd op ongeveer 100 voor Christus tot 100 na Christus. De structuur en de kenmerken van de Galilese boot komen overeen met de vissersboten dis in alle Evangeliën in het Nieuwe Testament worden vermeld.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden