Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Geboortekerk

QUESTION: De Geboortekerk

ANSWER:

De Geboortekerk werd in 326 na Christus door de Romeinse keizer Constantijn gebouwd als gedenkteken voor de traditionele locatie van de geboorteplaats van Jezus Christus in Betlehem. Vanwege het vroege godsdienstige belang van de Geboortekerk behandelen veel schriftgeleerden de Gerboortekerk als een zeer geloofwaardige historische locatie.

De Geboortekerk staat bekend om zijn grote kruisvormige dak en het 'Kribbeplein' (hier beneden op de voorgrond) waar veel Christelijke erediensten worden gehouden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


De Geboortekerk werd tijdens de Samaritaanse Revolutie van 529 na Christus verwoest. Later in de zesde eeuw herbouwde de Romeinse keizer Justinianus de kerk, die vandaag de dag nog in deze vorm bestaat. Het is opmerkelijk dat Justinianus trouw bleef aan het oorspronkelijke ontwerp van Constantijn, en alle originele marmeren kolommen - op tien na - gebruikte in het schip van de kerk (zie beneden). Het gat in de vloer aan de linkerkant onthult de originele mozaïeken vloer van de originele kerk van Constantijn.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden