Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De grote Jesaja Rol

QUESTION: Hoe keerde de grote Jesaja-rol terug naar Israël?

ANSWER:

De Britse regering stond op het punt om hun territorium in Palestina te verlaten. Het hoeft niet gezegd te worden dat er een grote vijandigheid bestond tussen de Arabieren en de Joden. Iedereen verwachtte dat er meteen na het vertrek van de Britten oorlog zou uitbreken. Terwijl de spanningen toenamen, bracht Mar Samuel zijn recente aanwinst, de vier Dode Zee-rollen (waaronder de grote Jesaja-rol), stilletjes vanuit Jeruzalem naar Syrië. Vanuit Syrië begonnen de rollen aan een zes jaar durende reis door het Midden-Oosten en belandden ze uiteindelijk in een bankkluis in New York.

In al die tijd kon geen enkele Schriftgeleerde deze oude teksten inzien of bestuderen. Maar Millar Burrows van de Universiteit van Yale gebruikte enkele oudere foto's van de grote Jesaja-rol, het commentaar op Habakuk en de "Gemeenschapsregel" om de teksten te publiceren. Ze werden toen in academische kringen gecirculeerd.

Na enkele jaren werd in de Wall Street Journal een kleine advertentie geplaatst onder de categorie 'Te koop - varia' (1 juni, 1954):
    'De vier Dode Zee-rollen'. Deze Bijbelse Manuscripten, die dateren uit tenminste 200 voor Christus, zijn te koop. Een ideaal geschenk voor een academische of godsdienstige instelling. Referentie F 206.
Yigael Yadin, zoon van de beroemde Israëlische archeoloog Eleazar Sukenik, had Israël in haar vroege jaren als nieuwe staat dapper gediend. Na zijn dienstjaren in het Joodse leger, stapte hij in de voetsporen van zijn vader en werd zelf een bekend archeoloog. Wonderbaarlijk genoeg was Yadin toevallig in de Verenigde Staten om over de Dode Zee-rollen te spreken toen de advertentie in de Wall Street Journal in 1954 opdook. Stilletjes onderhandelde hij via tussenpersonen over de aankoop van de rollen. Yadin begreep de gevoeligheid van zijn werk, omdat de Jordaanse regering alle rollen uit het Dode Zeegebied voor zich opeiste. Dat zou een wettelijke overdracht van de rollen van de Syrische Kerk naar de staat Israël in gevaar kunnen brengen. Mar Samuel onderhandelde nu met verschillende anonieme bieders. De onderhandelingen namen vele weken in beslag. Er vonden zelfs geheime bijeenkomsten plaats om de echtheid van de rollen te bevestigen. De partijen werden het uiteindelijk eens over een verkoopprijs van $250.000 en de rollen werden in alle stilte naar Jeruzalem verscheept.

Yadin had zijn vaders werk namens hun nieuwe staat voltooid. Na zeven jaar waren alle zeven rollen van de oorspronkelijke vondst in "Qumran Grot 1" veilig in Israëlische handen. Alle zeven rollen werden later ondergebracht in het Schrijn van het Boek museum, een "monument" dat op het terrein van het Israël Museum in Jeruzalem werd gebouwd.


© 2005 Schrijn van het Boek, Israël Museum, Jeruzalem
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over de Dode Zee-rollen!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden