Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Heilige Grafkerk

QUESTION: De Heilige Grafkerk

ANSWER:

De Heilige Grafkerk bevindt zich in de oude stad Jeruzalem. De kerk heeft de afmetingen van een voetbalveld en werd oorspronkelijk in de 4e eeuw na Christus gebouwd om de plaats van de kruisiging (Golgota) en de begraafplaats van Christus (het graf van Jozef van Arimatea) te bedekken. Gebaseerd op de beschrijvingen van pelgrimstochten in de oudheid en nieuw bewijs dat onder de ceremoniële vloer werd aangetroffen, wordt de Heilige Grafkerk als een geloofwaardige historische locatie beschouwd.

De Heilige Grafkerk werd op een uitgegraven heuvel gebouwd waar de traditionele locatie van Golgota door vroege Christelijke pelgrims was gemarkeerd. Aan de andere kant van de kerk bevindt zich een ondergrondse grot die werd geïdentificeerd als het familiegraf van Jozef, waar Christus in werd begraven. De immense Heilige Grafkerk bestaat feitelijk uit drie afzonderlijke kerken die door gangen, bogen en rondgangen met elkaar zijn verbonden. De Grieks-orthodoxe Kerk en de Rooms-katholieke Kerk zijn opzieners van de kerk.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden