Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het oude Jericho

QUESTION: Het oude Jericho

ANSWER:

Het oude Jericho is een van de meest uitgegraven locaties in Israël. Aan het begin van de 20e eeuw begonnen archeologen al met de blootlegging van een enorme steunmuur van de fundering van de stad uit het begin van de Midden Bronstijd. Deze stenen fundering ondersteunde een grote, dragende muur van uit modder vervaardigde stenen.

In de vorige eeuw hebben maar liefst vier verschillende opgravingsteams aan de basis van de stenen funderingsmuur restanten gevonden van een ingestorte stenen muur. Schriftgeleerden zijn het er nu over eens dat deze muur naar beneden is gevallen, maar ze zijn het niet eens over de datering. Bryant Wood en andere gerespecteerde archeologen dateren de vernietiging van de muur op de tijd van Jozua in ongeveer 1400 voor Christus.

In de jaren '30 en '50 ontdekten teams talrijke opslagvaten die nog steeds gevuld waren met graan. Ze waren uit de tijd van de laatste Kanaänitische stad op de locatie van het oude Jericho. De conclusie die veel Schriftgeleerden hieruit trekken is dat de stad ten tijde van de oogst werd veroverd, maar dat ze werd afgebrand in plaats van geplunderd. Dit bewijs komt overeen met het Bijbelse verslag in Jozua 6.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden