Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Hittieten

QUESTION: De Hittieten

ANSWER:

Hoe leverde de ontdekking van de Hittitische beschaving bewijs voor het Bijbelse verslag? Het Oude Testament noemt de oude Hittitische beschaving meer dan vijftig keer, of bij hun Hebreeuwse naam "Chitti" of als de zonen en dochters van Heth. Maar vóór de ontdekking van deze Hittitische beschaving in de 19e eeuw leek er buiten de Bijbel geen enkel bewijs te bestaan dat deze beschaving ooit bestaan had. Sceptici gebruikten het ontbrekende bewijs om te beweren dat de Bijbel hun bestaan had verzonnen. Hiermee werd de betrouwbaarheid van het Bijbelse verslag in twijfel getrokken. De sceptici zeiden feitelijk: "We kunnen buiten de Bijbel geen enkele bewijs vinden voor de Hittitische beschaving. Dit toont aan dat de Bijbel als geschiedkundige bron onbetrouwbaar is."

Maar archeologen schoten vervolgens in de 19e en 20e eeuw in de roos, door de vondst van niet alleen seculiere verwijzingen naar de Hittitische beschaving, maar ook van de oude Hittitische hoofdstad Hattusa (het hedendaagse Boðazköy in Noord-Turkije). De herontdekking van deze oude beschaving heeft het Bijbelse verslag bevestigd en gerechtvaardigd.

Het bewijs voor de Hittieten werd nog versterkt toen in Egypte een verdrag werd ontdekt tussen farao Ramses II en het Hittitische Rijk. Hoewel dit verdrag oorspronkelijk op zilveren tafelen in Heliopolis en Hattusus werd vastgelegd, werd een enorme kopie aangetroffen op een muur in de grote Tempel van Amon (Karnak). Na een jarenlange strijd tussen de Hittieten en de Egyptenaren werden Ramses II en de koning van de Hittieten het eens over een verdrag waarin het territorium van Syrië en Kanaän tussen de twee machten verdeeld zou worden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden