Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De hof van Getsemane

QUESTION: De hof van Getsemane

ANSWER:

De hof van Getsemane bevindt zich aan de voet van de Olijfberg, binnen het ommuurde terrein van de Kerk van Alle Naties (ook bekend als de Basiliek van de Doodsangst). Het is een vredige hof in een oude olijfgaard, die uitkijkt over de oostelijke muur van de stad Jeruzalem.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


De hof van Getsemane is waar Jezus bad voordat Hij werd verraden en gearresteerd (Marcus 14:32-50). Volgens het verslag uit Lucas was de wanhoop van Christus in Getsemane zo groot dat hij bloeddruppels zweette (Lucas 22:43-44).
    Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden'. (Matteüs 26:36)

© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen



Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden