Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het huis van Petrus te Kafarnaüm

QUESTION: Het huis van Petrus te Kafarnaüm

ANSWER:

Het huis van Petrus is een oude woning te Kafarnaüm aan het Meer van Tiberias dat al sinds de 2e eeuw na Christus volop de aandacht heeft getrokken. Archeologische opgravingen hebben een huis en een daarna gebouwde "huiskerk" blootgelegd. De oude teksten op het pleisterwerk van de wanden vermelden Jezus als "Heer" en "Christus", in het Aramees, Grieks, Syrisch en Latijn. Het gebouw bevindt zich dicht bij de oude synagoge van Kafarnaüm en bevat vishaken uit de 1e eeuw en muurteksten die "Petrus" noemen.

Vanwege de locatie van het huis en het feit dat deze al zo vroeg een bestemming was van Christelijke pelgrimstochten, werd in de 5e eeuw een grote octagonale Byzantijnse kerk over het huis van Petrus heen gebouwd. Sindsdien wordt deze locatie door Christenen het "huis van Petrus" genoemd. Dit is volgens de Bijbelse verslagen de plaats waar Jezus verbleef toen Hij in Kafarnaüm onderwees en waar Hij een aantal wonderen verrichtte (Marcus 1:29-34 en Marcus 2:1-12). Hoewel de archeologen er niet zeker van kunnen zijn dat dit het feitelijke huis van Petrus was, zijn ze het er wel over eens dat dit een van de oudste huizen is waar Christelijke erediensten plaatsvonden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Beneden een foto van de archeologische locatie van het huis van Petrus voordat dit in 1990 door de Franciscaanse kerk ter bescherming en voor restauratiedoeleinden werd afgedekt:


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden