Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Joppa

QUESTION: Joppa

ANSWER:

Joppa, of Joppe, is de Bijbelse naam voor het hedendaagse Jaffa (Jafo), een havenstad aan de Middellandse Zee in Israël. Joppa bevindt zich zo'n 45 kilometer ten zuiden van Caesarea en wordt tegenwoordig omgeven door de moderne stad Tel Aviv, de grootste stedelijke regio in Israël.

Joppa heeft een lange geschiedenis als Kanaänitische havenstad. De stad werd later een van Salomo's belangrijkste havens en was belangrijk voor de handel en de verdediging van het land. Joppa is ook de stad waar Jona scheep ging om naar Tarsis te reizen.
    "En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER." (Jona 1:3)

© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Joppa was ook de woonplaats van Tabita, die door Petrus in Handelingen 9 uit de dood werd opgewekt. Later verbleef Petrus in Joppa bij Simon de leerlooier, tot hij naar Caesarea ging om tot Cornelius en zijn gezin te preken, zoals in Handelingen 10 is vastgelegd.
    "In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen.

    Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunica's en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had.

    Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: 'Tabita, sta op!' Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier."
    (Handelingen 9:36-43)


Bijbel en archeologie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden