Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Kajafas

QUESTION: Kajafas

ANSWER:

    Zij die Jezus gevangengenomen hadden, leidden hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. (Matteüs 26:57)
Kajafas was de Joodse hogepriester die de leiding had over de berechting en de kruisiging van Jezus Christus. Bestaat er buiten de Bijbelse teksten enig bewijs voor de man Kajafas?

In 1990 werd het familiegraf van Kajafas toevallig blootgelegd toen in Israël een waterpretpark werd aangelegd. Een van de kalkstenen ossuaria (een ossuarium is een "knekelhuis"; een soort doos waarin beenderen bewaard worden) bevatte prachtig snijwerk met een verwijzing naar een hooggeplaatst functionaris in de Joodse godsdienst. Op het ossuarium staat twee keer geschreven: 'Jozef, zoon van Kajafas'.

Volgens Matteüs, Lucas als Johannes is Kajafas de hogepriester die de arrestatie en de berechting van Jezus voorzat. Volgens de historicus Josephus was 'Jozef Kajafas' de Joodse hogepriester van 18 tot 36 na Christus (Joodse oudheden, 18:35). Josephus noemt hem ook 'Jozef die Kajafas van het hogepriesterschap werd genoemd' (Joodse oudheden, 18:95).

Gebaseerd op deze historische verslagen en de Joodse traditie kunnen we concluderen dat de hogepriester ten tijde van de berechting van Christus waarschijnlijk "Jozef" heette, maar dat hij meestal bij zijn familienaam, Kajafas, werd genoemd. En het lijkt er op dat we nu zelfs zijn beenderen hebben gevonden!


© K.C. Hanson, 1997 (http://www.kchanson.com/PHOTOS/photogal.html)
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden