Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het Kidrondal

QUESTION: Het Kidrondal

ANSWER:

Het Kidrondal bevindt zich aan de oostelijke rand van Jeruzalem, tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Veel belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbelse geschiedenis vonden in het Kidrondal plaats.

In het Oude Testament stak koning David het Kidrondal over om aan zijn slechte zoon Absalom te ontsnappen (2 Samuël 15:23-30). Het Kidrondal is ook de plaats waar koning Asa de heidense afgodenbeelden en Asjera-palen verbrandde (1 Koningen 15:13) en waar de kwaadaardige Atalja werd geëxecuteerd (2 Koningen 11:16). Al in de tijd van koning Josia werd het een belangrijke begraafplaats (2 Koningen 23:6).

In het Nieuwe Testament reisde Jezus door het Kidrondal van Jeruzalem naar Bethanië om Lazarus te bezoeken en hem uit de dood op te wekken (Johannes 11 en Johannes 12). Jezus reed ook vanaf de Olijfberg op het ezelsveulen door het Kidrondal naar de poorten van Jeruzalem voor Zijn "triomfantelijke intocht" (Lucas 19:28-44). Enkele dagen later, na het laatste avondmaal met Zijn discipelen, stak Jezus het Kidrondal over om te bidden in de hof van Getsemane. Hier werd Hij uiteindelijk gearresteerd (Johannes 18:1-11)


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Veel Schriftgeleerden zien het Kidrondal als een belangrijke locatie in de profetieën over de zogenaamde 'eindtijd'. Christenen geloven dat Jezus Christus op de Olijfberg naar de aarde zal terugkeren, het Kidrondal zal oversteken en Jeruzalem als Koning der Koningen zal binnengaan. De Joden geloven dat de Messias uit het oosten zal komen, de Olijfberg en het Kidrondal zal oversteken alvorens op de Tempelberg aan te komen. Moslims hebben hun eigen, maar vergelijkbare versie van de terugkeer van de profeet Jezus. Deze oogpunten over de "eindtijd' hebben er al toe geleid dat deze drie godsdiensten enorme begraafplaatsen in het Kidrondal hebben aangelegd.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden