Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Massada


Massada - Een toevluchtsoord voor Herodes de Grote
Massada werd oorspronkelijk tussen 37 en 31 voor Christus gebouwd door Herodes de Grote als paleis en toevluchtsoord in geval van een opstand. Volgens Flavius Josephus was koning Herodes een Edomiet die door het Romeinse rijk als vazalkoning over Judea werd aangesteld. Herodes werd als leider veracht omdat hij niet uit Judea afkomstig was, een bondgenoot van de Romeinen was, zijn onderdanen wreed behandelde en een groot aantal Hasmoneeën liet vermoorden. Sommige psychologen stellen zelfs dat Herodes bipolair moet zijn geweest en aan paranoia moet hebben geleden. Men denkt dat zijn paranoia een van de belangrijkste drijfveren was voor zijn overvloedige bouwprojecten zoals Massada. Zijn paranoïde gedrag is duidelijk beschreven in de verslagen van Josephus, bijvoorbeeld over de moord op enkele van zijn zonen, en in het Bijbelse verslag over de moord op onschuldige kinderen in Matteüs 2.


Massada - Het laatste conflict met de Romeinen
In het Aramees betekent Massada "burcht". De feitelijke burcht bevindt zich bovenop een rots, waarvan de voorzijde 400 meter hoog is en de achterzijde 91 meter. Het hoofdcomplex werd bovenop het vlakke rotsplateau gebouwd en wordt volledig omgeven door een kazematmuur en diverse verdedigingstorens. Binnen de muren bevinden zich opslagschuren, barakken, een wapenopslagplaats, een paleis, een waterput en mogelijk ook een synagoge.

Massada is een uitstekend voorbeeld van de architectonische prestaties van Herodes de Grote, maar staat vooral bekend als de plaats waar de Sicarii, een groep Joodse zeloten, het Romeinse garnizoen in 66 na Christus verdreven, waarna de Romeinen onder leiding van generaal Flavius Silva de vesting in 72 na Christus belegerden. Om een einde te maken aan het beleg schakelden de Romeinen maar liefst 9.000 slaven in, die een immense aarden dam tegen de rotswand bouwden, waarna ongeveer 5.000 soldaten de burcht aanvielen in de lente van 73 na Christus. Het eindresultaat van het beleg was de zelfmoord van 953 Sicarii en de gevangenname van 7 Sicarii. De Sicarii beroofden zichzelf liever van het leven dan door de Romeinen gevangen genomen en tot slavernij gedwongen te worden. Dit was een krachtige stellingname voor de vrijheid en onafhankelijkheid van Judea.


Massada - Het historische erfgoed
Het verslag over het beleg en de zelfmoord te Massada werd bezorgd door twee vrouwen die zich met vijf kinderen schuilhielden in een put. Zij gaven ons de laatste woorden van Eleazar, de leider van de Joden in Massada, die later door de geschiedkundige Josephus werden opgeschreven:

    Omdat wij, mijn gulle vrienden, lang geleden hebben besloten om nooit dienaren van de Romeinen te zijn en nooit iemand anders te dienen dan God zelf, de enige en rechtvaardige Heer over de mensheid, is het tijdstip nu aangebroken waarop wij ons verplicht zien om die beslissing in praktijk te brengen. (Josephus, De Joodse oorlog, Boek 7, Hfdst. 8, Par. 6)
De resten van ten minste negen Romeinse kampen, die tijdens het beleg werden gebruikt, kunnen tegenwoordig nog gezien worden. De dam die door de Romeinen naar het fort werd gebouwd kan tegenwoordig nog steeds worden beklommen. Hoewel er in Massada veel interessante ontdekkingen zijn gedaan, kwamen de belangrijkste ontdekkingen aangaande de Bijbelse verslagen uit opgravingen tussen 1963 en 1965. Er werden toen verschillende Bijbelse, sektarische en apocriefe boekrollen ontdekt, waaronder fragmenten van Genesis, Leviticus, Deuteronomium, de Psalmen en Ezechiël. Al deze rollen stammen uit de tijd vóór de eerste eeuw voor Christus. Ze zijn waarschijnlijk afkomstig uit het nabijgelegen Qumran.


Massada - De nieuwe symboliek
Tegenwoordig bevindt het Joodse volk zich weer in het land Israël en heeft Massada weer een bijzondere betekenis gekregen. Bijna 1900 jaar na de val van Massada werd Israël in 1948 weer formeel als natie erkend. Om het nieuwe land te verdedigen worden alle Israëlische mannen en vrouwen opgeroepen om een tijdlang te dienen in het Israëlische Defensieleger (IDF). Na de voltooiing van de basisopleiding beklimmen de IDF soldaten 's nachts het zogenaamde "slangenpad" dat naar de top van de rots van Massada leidt, waar zij tijdens een ceremonie met fakkelvuur worden beëdigd. De laatste verklaring van elke IDF soldaat, voordat hij of zij de rots weer verlaat, is de volgende: "Massada zal nooit meer ten val komen."


Leer meer!

Met dank aan Titus en onze vrienden van Drive Thru History. Copyright 2010 - Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden