Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het Meer van Tiberias

QUESTION: Het Meer van Tiberias

ANSWER:

Het Meer van Tiberias is Israëls grootste zoetwatermeer (21 bij 13 kilometer) en is gelegen in het noordelijke deel van het land. In de Bijbel stond het Meer van Tiberias ook bekend als het Meer van Gennesaret.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Het Meer van Tiberias was de plaats waar een groot gedeelte van de bediening van Jezus plaatsvond. Vanwege de plaatselijke handel en visserij bevonden zich rond het meer een groot aantal kleine nederzettingen. Op de oevers van het Meer van Tiberias riep Jezus vier van Zijn eerste discipelen tot zich, namelijk de vissers Petrus, Andreas, Johannes en Jakobus (zie Matteüs 4:18-22 en Marcus 1:14-20).


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Een groot aantal wonderen van Christus werd op of rond het Meer van Tiberias uitgevoerd. Hier liep Hij over het water (Matteüs 14:22-32, Marcus 6:45-51) en bracht Hij de storm tot bedaren (Matteüs 8:23-27, Marcus 4:35-41). Jezus hield Zijn bergrede op een heuvel die over het meer uitkeek (Matteüs 5,6,7) en vermenigvuldigde de broden en de vissen in Tabgha, vlakbij de kustlijn van het meer (Matteüs 14:13-21, Marcus 6:30-44, Lucas 9:10-17, Johannes 6:1-15).

Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden