Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Moabieten Steen

QUESTION: De Moabieten Steen

ANSWER:

Mesa was de koning van de Moabieten die gedwongen werd om belasting te betalen aan zijn buurland Israël. De Bijbel vertelt ons dat deze betalingen plotsklaps ophielden: "Maar na de dood van Achab kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand" (2 Koningen 3:5).

Mesa’s beschrijving van zijn opstand tegen Israël werd aangetroffen op een groot stenen monument dat bekend staat als de Moabieten Steen (de Mesa Stele). De inscriptie in de steen werd in 1868 door een Duits missionaris ontdekt in Dibon (Moab in de oudheid; tegenwoordig is dit Jordanië).

De Moabieten Steen is een donker basalten monument van ongeveer vier voet hoog en twee voet breed. Het stamt uit de tijd van de heerschappij van koning Mesa, ongeveer 850 voor Christus. Dit artefact is een van de belangrijke bronnen die het Bijbelse verslag over de vroege Israëlieten bevestigen. Het monument wordt tegenwoordig in het Louvre Museum in Parijs bewaard.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenLeer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden