Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Olijfberg

QUESTION: De Olijfberg

ANSWER:

De Olijfberg is een kleine berg die zich ten opzichte van Jeruzalem aan de overkant van het Kidrondal bevindt. Deze berg werd vernoemd naar zijn vele oude olijfbomen, waarvan sommige meer dan 2000 jaar oud zijn. Op de bergkam bevindt zich de hof van Getsemane, die over Jeruzalem uitkijkt. Dit was de plaats waar Jezus verbleef en vaak bad, toen Hij de mensen in Jeruzalem onderwees.

De Olijfberg wordt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament vermeld. In de Evangeliën lezen we dat Jezus veel tijd op de Olijfberg doorbracht. Hier onderwees Hij, bad Hij en rustte Hij met Zijn discipelen na de lange dagen in Jeruzalem (Matteüs 24 en Matteüs 25; Lucas 21:37). Jezus ging in de nacht vóór Zijn arrestatie naar de Olijfberg om te bidden (Matteüs 26:39).


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

De Olijfberg was in het leven en de bediening van Jezus Christus een belangrijke locatie. Maar de Olijfberg lijkt een nog grotere rol te gaan spelen tijdens Zijn wederkomst naar de aarde!
    "Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west." (Zacharia 14:4)

Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden