Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Pontius Pilatus

QUESTION: Pontius Pilatus

ANSWER:

In hun behandeling van de berechting van Jezus concentreren de Evangeliën zich in grote mate op een man die Pontius Pilatus werd genoemd. Volgens Lucas was hij de Romeinse gouverneur van Judea tijdens de heerschappij van keizer Tiberius (Lucas 3:1).

Hebben we buiten de Bijbelse teksten enig bewijs voor Pontius Pilatus?

In 1961 ontdekten archeologen een fragment van een plak in Caesarea Maritima, een Romeinse stad aan de Middellandse Zeekust van Israël. De plak was in Latijn geschreven en was ingelegd in een aantal traptreden die naar het amfitheater van Caesarea leidden. De inscriptie bevat het volgende:
    'Pontius Pilatus, Prefect van Judea, heeft ter ere van Tiberius een tempel aan het volk van Caesarea opgedragen.'

© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Keizer Tiberius regeerde van 14 tot 37 na Christus. Dit komt overeen met de Bijbelse tijdlijn die ons vertelt dat Pontius Pilatus van 26 tot 36 na Christus als gouverneur over Judea heerste.

Cornelius Tacitus, een bekend Romeins historicus uit de eerste eeuw, noemt Pontius Pilatus ook in een van zijn bekende teksten:
    'Christus, waarin de naam zijn oorsprong had, kreeg de zwaarste straf tijdens de heerschappij van Tiberius onder de handen van een van onze procurators, Pontius Pilatus' (Annalen, Historiae, Hoofdstuk 15, paragrafen 54 en 55)
Niet alleen is dit een vermelding van Pontius Pilatus buiten de Bijbel, Cornelius Tacitus legt bovendien het verband met Christus.

Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden