Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Sichem

QUESTION: Sichem

ANSWER:

Waarom was de stad Sichem zo'n belangrijke vondst? De oude stad Sichem speelt een belangrijke rol in de Bijbel. De Heer sprak bij Sichem tot Abraham, nadat Hij hem had opgedragen om zijn thuisplaats Charan vaarwel te zeggen (Genesis 12:1-7). Jakob vestigde zich later in Sichem, nadat hij zijn schoonvader Laban in Paddan-Aram had verlaten (Genesis 33:18). Simeon en Levi doodden alle mannen van Sichem na de verkrachting van hun zus Dina (Genesis 34). Toen het beloofde land door de Israëlieten werd veroverd, werd Sichem toegewezen aan de stam van Efraïm (Jozua 20:7). Jozef werd in Sichem begraven, nadat zijn lichaam was opgegraven en vanuit Egypte werd overgebracht (Jozua 24:32). Rechabeam werd na de dood van Salomo in Sichem gekroond (1 Koningen 12:1). Sichem diende na de splitsing van het koninkrijk korte tijd als hoofdstad voor koning Jerobeam (1 Koningen 12:25). En hoewel de stad niet meer bestond in de tijd van Jezus, was het wel de locatie van de Jakobsbron waar Jezus met de Samaritaanse vrouw sprak (Johannes 4:1-42).

De stad Sichem wordt in Genesis, Jozua, Rechters, 1 Koningen, 1 en 2 Kronieken, de Psalmen, Jeremia en Hosea bij naam genoemd. De ontdekking van de stad Sichem was dus een belangrijke bekrachtiging van de Bijbelse verslagen.

Sichem wordt ook door andere geschiedkundige bronnen buiten de Bijbel vermeld, onder andere op een Egyptische stele en in de werken van Josephus.

De onderstaande opgraving is geïdentificeerd als de Tempel van Baäl-Berit (Rechters 9). Opbrengsten verkregen in deze tempel werden gebruikt om de regering van Abimelech te financieren. Het was tevens het gebouw waar de mensen van Sichem hun toevlucht zochten tijdens de aanval van Abimelech.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden