Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Het Sisak Reliëf

QUESTION: Het Sisak Reliëf

ANSWER:

Farao Sisak (945-924 voor Christus) viel Israël en Juda in 925 voor Christus binnen en nam de schatten van Jeruzalems tempel buit. De Bijbel bespreekt de aanval vanuit het perspectief van Juda in 2 Kronieken 12, maar het Sisak Reliëf in de Tempel van Amon (Karnak) geeft ons veel meer details. De meeste Schriftgeleerden zijn het er over eens dat de volgende Bijbelse steden worden genoemd: Arad, Bet-Choron, Beth-San, Gibeon, Machanaïm, Megiddo, Rechob en Taänach.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden