Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Ster van Betlehem

QUESTION: De Ster van Betlehem

ANSWER:

Hoewel we de feitelijke locatie van de kribbe van Christus in Betlehem niet kennen, is de traditionele locatie van Zijn geboorteplaats bij de Geboortekerk sinds de vierde eeuw met een zilveren ster in een rijk versierde achtergrond gemarkeerd: de 'Ster van Betlehem'.

Onder de marmeren platen en de versieringen van de Ster van Betlehem bevinden zich natuurlijke grotwanden. Een groot aantal Schriftgeleerden gelooft dat deze grot de feitelijke geboorteplaats van Jezus Christus is (Lucas 2:7). De Ster van Betlehem is sinds de tijd van Constantijn een symbolische bestemming geworden voor Christelijke pelgrimstochten.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden