Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Sumerische Koningslijst

QUESTION: De Sumerische Koningslijst

ANSWER:

De Sumerische Koningslijst is een oude lijst van Mesopotamische heersers: hun namen, waar zij hof hielden en de duur van hun heerschappij. De lijst zoals we deze vandaag de dag in handen hebben is feitelijk een reconstructie van meer dan twintig fragmenten uit de oudheid die in 1939 door de beroemde Deense Sumeroloog Thorkild Jacobson werd gepubliceerd.

De lijst is met name van belang voor de Bijbelse archeologische gemeenschap, vooral vanwege het antediluviaanse gedeelte (antediluviaans betekent: "voor de zondvloed"). De lijst van koningen die vóór de zondvloed heersten is interessant om twee redenen. Ten eerste vermeldt de lijst een antediluviaanse beschaving en een catastrofale zondvloed. Ten tweede bereikten de koningen vóór de zondvloed uitzonderlijk hoge leeftijden (zoals door hun zeer lange regeerperioden wordt aangetoond). Na de zondvloed namen deze leeftijden drastisch af, maar bleven toch een tijdlang buitensporig hoog. De lengte van de regeerperioden nam geleidelijk af totdat ze voor ons 'normale' tijdsperioden bestreken.

Dit loopt enigszins parallel aan het Bijbelse verslag, met uitzondering van het feit dat de leeftijden in de Sumerische Koningslijst nog vele malen hoger zijn dan die in het Bijbelse verslag. De gemiddelde heerschappij van een antediluviaanse koning bedroeg volgens de Sumerische Koningslijst 30.150 jaar. De gemiddelde maximale leeftijd van de Bijbelse antediluviaanse patriarchen in de bijbel (in het boek Genesis) bedroeg 858 jaar (dat komt niet in de buurt van de leeftijden in de Sumerische Koningslijst, maar is toch nog erg hoog).

Dr. Raul Lopez gelooft dat de informatie in het antediluviaanse gedeelte van de Sumerische Koningslijst zijn oorsprong kan hebben gehad in de Semitische traditie van Noachs Zondvloed en dus het Genesis verslag bekrachtigt. Hij gelooft dat de grote verschillen in de leeftijden op eenvoudige wijze verklaard kan worden door een groot verschil tussen het Semitische getallenstelsel en het Sumerische getallenstelsel en het feit dat beide beschavingen dezelfde symbolen gebruikten om getallen weer te geven.

Het Semitische volk gebruikte een decimaal systeem (met 10 als basis), zoals wij dat tegenwoordig ook gebruiken. De Sumeriërs daarentegen gebruikten een sexagesimaal systeem (met 60 als basis). Dr. Lopez gelooft dat de twee bevolkingsgroepen dezelfde symbolen gebruikten om getallen weer te geven (dat wil zeggen het Semitische getal '10' had hetzelfde symbool als het Sumerische getal '60', enzovoorts) en dat een Sumerische kopieerder die een Semitisch geschrift in handen kreeg (of mondeling kreeg overgeleverd) met details over de antediluviaanse koningen, deze informatie hierdoor verkeerd interpreteerde en dat zijn fout vervolgens werd overgeleverd.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenLeer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden