Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De synagoge te Kafarnaüm

QUESTION: De synagoge te Kafarnaüm

ANSWER:

De synagoge te Kafarnaüm is een fantastisch bouwwerk van witte stenen en versierde kolommen die waarschijnlijk aan het einde van de derde of in de vierde eeuw na Christus werd gebouwd. Onder de fundering hebben archeologen basalten muren van een eerdere synagoge gevonden uit de eerste eeuw na Christus. Veel schriftgeleerden zijn van mening dat dit de oorspronkelijke synagoge was die werd gebouwd door de Romeinse centurio die daar gestationeerd was (Lucas 7:3-5).

De synagoge bevindt zich op de oever van het Meer van Tiberias, bij het oude vissersdorp Kafarnaüm. Hier onderwees Jezus "als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden" (Marcus 1:21-22). De synagoge te Kafarnaüm is de plaats waar Jezus door een bezetene werd toegeschreeuwd (Marcus 1:21-27), waar Hij de dienaar van de centurio genas (Lucas 7:3) en waar Hij Zijn rede hield over het brood van het leven (Johannes 6:35-59).


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden