Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Tabgha

QUESTION: Tabgha

ANSWER:

Tabgha ligt aan de kust van het Meer van Tiberias, even ten zuidwesten van Kafarnaüm. Zeven warmwaterbronnen stromen door een klein dal naar het meer. Dit trekt niet alleen vissen, maar ook vissers naar de inhammen van het meer.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Uit de archeologie, de geschiedenisboeken en tradities weten we dat het gebied rond Tabgha de locatie is van drie Bijbelse gebeurtenissen: (1) de bergrede (Matteüs 5-7, inclusief de nabijgelegen "Berg der Zaligsprekingen"), (2) het wonder van de broden en de vissen (Matteüs 14:13-21); en (3) de verschijning van de opgestane Jezus Christus aan Petrus, Jakobus, Johannes, Thomas en Natanaël (Johannes 21).

De eerste inham ten noordoosten van Tabgha staat bekend als de "Inham van de zaaier" (Matteüs 13), een oude haven die duidelijk te zien is tijdens lage waterspiegels. De haven heeft de vorm van een hoefijzer en bevindt zich aan de voet van een natuurlijk amfitheater dat door de omliggende heuvels wordt gevormd. Zelfs in onze moderne tijd is het heel gemakkelijk om op die heuvels te luisteren naar iemand die in de haven spreekt.
    Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: 'Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!' (Matteüs 13:1-9)

Bewijs voor Jezus - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden