Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Tel Dan

QUESTION: Tel Dan

ANSWER:

Tel Dan markeert de noordelijke grens van het koninkrijk Israël. De stad werd oorspronkelijk rond 1800 voor Christus door de Kanaänieten versterkt met muren en poorten en werd rond 1150 voor Christus door de Israëlieten veroverd (Rechters 18). Israël versterkte de stad met toegevoegde muren en wallen.

Het hier getoonde poortwachtershuis stamt uit de negende eeuw voor Christus en werd waarschijnlijk gebouwd door Koning Achab. Dit is de precieze locatie waar in 1994 de 'Huis van David' inscriptie (de Tel Dan inscriptie) werd gevonden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Tel Dan is ook beroemd vanwege de grote hoeveelheid bewijs voor de heidense "offerhoogten" die door de hele Bijbelse tekst heen worden genoemd. Archeologen hebben nu het podium opgegraven dat door Jerobeam werd gebouwd om het gouden kalf in Dan te huisvesten. Onder de recente vondsten bevonden zich onder meer een altaar met vier hoorns, wierookhouders en andere godsdienstige objecten.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbel en archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden