Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Tel Hazor

QUESTION: Tel Hazor

ANSWER:

Tel Hazor (ook wel Hatzor, Chasor of Hasor genoemd) is een van de grootste archeologische "tels" (heuvels) in Israël (89 hectaren). Enkele van de indrukwekkendste vondsten uit Hazor dateren uit de Midden- en Late Bronstijd toen de Kanaänieten in de stad woonden. Een groot aantal van de gebouwen en artefacten die in de "benedenstad" werden gevonden is cultisch van aard, zoals religieuze beeldjes en megalieten (rechtop staande stenen monumenten).

In de Joodse geschriften was Tel Hazor het belangrijkste van alle koninkrijken die door Jozua in het noorden werden verslagen.
    "Op zijn terugtocht ging Jozua naar Hasor. Die stad was destijds de machtigste van al die koninkrijken en dus nam Jozua haar in en doodde hij de koning. Hij doodde bovendien alle inwoners. De Israëlieten brachten iedereen die er woonde om, geen mens uitgezonderd. Jozua liet Hasor in vlammen opgaan." (Jozua 11:10-11)
Later werd Tel Hazor de belangrijkste noordelijke vesting van koning Salomo. In de "bovenstad" hebben archeologen opslagschuren, stallen en een poort met zes kamers gevonden. De poort heeft dezelfde afmetingen en hetzelfde ontwerp als de poorten van Megiddo en Gezer. De architectonische overeenkomsten van deze gebouwen en poorten tonen aan dat ze allemaal tijdens de heerschappij van koning Salomo werden gebouwd, zoals in het Oude Testament wordt beschreven.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

    "Salomo liet de bouw van de tempel, het paleis, het Millobolwerk en de stadsmuur van Jeruzalem uitvoeren als herendienst, evenals de bouwwerkzaamheden in Hasor, Megiddo en Gezer." (1 Koningen 9:15)
Hazor werd in de achtste eeuw voor Christus door de Assyriërs ingenomen en werd uiteindelijk door de Babyloniërs verwoest in de zesde eeuw voor Christus.
    "Chasor wordt een oord voor jakhalzen, het wordt voor altijd een woestenij. Het wordt ontvolkt, mensen zullen er niet meer verblijven." (Jeremia 49:33)


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaardenBijbel en archeologie - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden