Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Tempelberg

QUESTION: De Tempelberg

ANSWER:

De Tempelberg in Jeruzalem is de locatie van de eerste en de tweede Joodse tempels, waarvan de eerste in de 9e eeuw voor Christus door koning Salomo werd gebouwd en de tweede in de 5e eeuw voor Christus door de Joden die uit de ballingschap in Babylonië terugkeerden. In de eerste eeuw voor Christus werd de tweede tempel door koning Herodes herbouwd en uitgebreid. Het oppervlak van de Tempelberg werd verdubbeld en omheind met vier massieve muren. De westelijke steunmuur is de langste en wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt als een heilige plaats voor Joodse gebeden.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

De tempel van Herodes stamt uit de tijd van Jezus. Dit was de tempel waarin Jezus de mensen onderwees en het Joodse leiderschap tijdens de heilige feestdagen terechtwees. In de tijd van Jezus was de Tempelberg een ontzagwekkende plaats: 1000 priesters en 10.000 arbeiders hadden er negen jaar over gedaan om de tempel van Herodes te bouwen. In 70 na Christus werd Jeruzalem, inclusief de Joodse tempel, volledig verwoest door de Romeinen.

De volgende afbeelding is een model van Jeruzalem zoals het er in de tijd van Jezus uitzag, inclusief de Tempelberg op de achtergrond:


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden

Sinds de 7e eeuw na Christus is de Tempelberg in Jeruzalem de locatie van twee belangrijke gebedsplaatsen van de Islamitische godsdienst: de Rotskoepel en de Al-Aqsa Moskee. Het is opmerkelijk dat de Tempelberg, die ook wel Moria wordt genoemd, niet alleen de heiligste plaats is in het Jodendom, maar ook een bijzonder heilige plaats in de Islam en een historisch belangrijke plaats voor het Christendom. Het is daarom altijd al één van de meest veranderlijke plekken op deze aardbol geweest, en is dat vandaag de dag nog steeds.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Ontdek meer bewijs voor Jezus!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden