Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Tiberias

QUESTION: Tiberias

ANSWER:

Tiberias ligt even ten zuiden van Kafarnaüm aan het Meer van Tiberias. Hier ontdekten archeologen een Romeins theater uit de eerste eeuw dat plaats bood aan 7000 bezoekers. Tijdens opgravingen vlakbij de kust werd een munt gevonden met een afbeelding van Jezus op de voorzijde en een Griekse inscriptie met de tekst "Jezus de Messias, Koning der Koningen" op de keerzijde. De munt was een onderdeel van een reeks munten die in Constantinopel werd geslagen om de geboorte van Jezus te herdenken.

Tiberias, zo genoemd ter ere van keizer Tiberias, werd rond 20 na Christus gesticht door Herodes Antipas, een zoon van Herodes de Grote. Hij maakte van Tiberias zijn hoofdstad. Maar tijdens de heerschappij van Antipas weigerden de Joden zich in de stad te vestigen vanwege een kerkhof dat de omgeving ritueel onrein maakte. Dus bevolkte Antipas zijn nieuwe hoofdstad met heidenen en bouwde hij een paleis op de acropolis. De stad Tiberias groeide zó sterk in aanzien dat de oorspronkelijke naam van het Meer van Kinneret (bijv. Numeri 34:11) werd gewijzigd in Meer van Tiberias, zie Johannes 6:1:

"Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd)."

Met dank aan Titus en onze vrienden van Drive Thru History. Copyright 2010 - Alle rechten voorbehouden in het origineel.

Bewijs voor Jezus - Leer meer!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden