Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De Zwarte Obelisk van Salmanasser

QUESTION: De Zwarte Obelisk van Salmanasser

ANSWER:

De Zwarte Obelisk van Salmanasser werd door de Assyrische Koning Salmanasser III (858-824 voor Christus) in ongeveer 841 voor Christus geplaatst als een overwinnigsstele. Het bijna zeven voet hoge, vierhoekige kalkstenen monument bevat talrijke afbeeldingen en ongeveer 190 tekstregels. De hierbeneden getoonde afbeelding toont Israëls koning Jehu die in een nederig eerbetoon neerknielt na de nederlaag die de Assyriërs aan Israël hadden toegebracht (2 Koningen 9-10).

Dit artefact is ook een belangrijke bron die het Bijbelse verslag over de oude Israëlieten bevestigt. De afbeelding van Jehu is een van de oudste afbeeldingen van een Israëliet. De Zwarte Obelisk van Salmanasser werd in 1846 in Nimrod (Irak) ontdekt en bevindt zich tegenwoordig in het British Museum.


© 2005 AllAboutGOD.com
Zie onze copyrightvoorwaarden


Leer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden