Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Arad


Arad – Oorsprong in de Steentijd
Arad bevindt zich ten oosten van Berseba. In Arad zijn nederzettingen gevonden uit de Steentijd, en vervolgens vroege Kanaänitische nederzettingen van vóór 2650 voor Christus. De locatie was daarna blijkbaar verlaten tot in de 11e eeuw voor Christus. Tussen de verschillende bewoners bevond zich dus een kloof van zo'n 1500 jaar; omdat er in Egyptische bronnen twee verschillende Arads lijken te worden genoemd, geloven sommige archeologen dat de plaats Arad, die vermeld wordt in Numeri 21, 33, Jozua 12 en Rechters 1, gelegen is nabij Tell el-Milh. Het is ook mogelijk dat Arad in deze vroege Bijbelpassages betrekking heeft op een streek, niet de latere stad: de “woestijn van Juda, die in het Zuiderland van Harad ligt” (Rechters 1:16).


Arad – Een tempel voor Jahweh
David en Salomo richtten bouwwerken op te Arad. Opgravingen hebben een vesting uit de IJzertijd blootgelegd met een vijf meter dikke kazematwand. Deze vesting werd beschermd door twee torens. Daarnaast werd een heiligdom gevonden uit de tijd van David en Salomo. Volgens de veroveringslijst die te Karnak werd gevonden, leidde Sjosjenq I een oorlogscampagne tegen Arad. Een laag uit de 10e eeuw voor Christus duidt op een grote verwoesting, wat overeenkomt met deze aanval van Sjosjenq I. In de noordwestelijke hoek van de vesting bevond zich de tempel van Arad. Deze tempel bestond uit drie kamers: een entree, een hoofdhal en een heiligdom in het binnenste van de tempel. Drie treden leidden omhoog naar dit verhoogde heiligdom, waarin een roodgeverfde stele van een meter hoog was geplaatst. Aan beide zijden van de ingang stond een stenen altaar met een hoogte van vijftig centimeter.

In het midden van de grote voorhof van de tempel bevond zich een altaar dat uit ongehouwen steen was opgericht. Het bouwwerk lijkt sterk op de Tempel van Jeruzalem, al is het kleiner en zijn de verhoudingen anders. De Tempel te Jeruzalem had eveneens een plattegrond met drie kamers en een vergelijkbaar altaar in de voorhof (2 Kronieken 6:13). Maar de tempel in Arad werd rond het einde van de 8e eeuw voor Christus vernietigd, waarschijnlijk vanwege de godsdienstige hervormingen van Hizkia (2 Koningen 18:4, 22). In de citadel werden meer dan 100 ostraka gevonden met daarop inscripties in het oude Hebreeuws. Op een van de ostraka (brieven) uit het einde van de 7e eeuw voor Christus staat: “...de kwestie waarover U mij hebt geboden: alles is in orde. Hij verblijft in het huis van Jahweh”, waarmee mogelijk de Tempel in Jeruzalem wordt bedoeld.


Arad – Vernietigd door Nebukadnezar
Hoewel sommigen geloven dat de tempel te Arad ook een tempel voor Jahweh was, werd deze al verwoest vóórdat deze brieven werden geschreven. Er bestaat geen bewijs dat het werkelijk een plaats was waar Jahweh werd aanbeden. Het is mogelijk dat het ging om een “onofficiële” tempel voor Jahweh, of een heidense tempel waarin enkele uiterlijke vormen van Salomo's tempel werden overgenomen. Hoe dan ook, deze tempel was een overtreding van Gods geboden en een uiting van het syncretisme waar de Israëlieten mee te kampen hadden. Arad werd in het begin van de 6e eeuw voor Christus door de legers van Nebukadnezar verwoest, tijdens de Babylonische verovering van Juda. Deze plaats bleef vervolgens onbewoond tot de Perzische periode in de 5e eeuw voor Christus. Later werd zelfs door Herodes de Grote in het laaggelegen gedeelte van de stad gebouwd.


Leer meer!

Met dank aan Titus en onze vrienden van Drive Thru History. Copyright 2010 - Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden