Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

Spijkerschrift tabletten

QUESTION: Spijkerschrift tabletten

ANSWER:

Spijkerschrift was een schrijfmethode die in de oudheid door verschillende taalgroepen in het Nabije- en Midden-Oosten werd gebruikt om informatie vast te leggen. Het werd meer dan drieduizend jaar lang gebruikt, van de beschavingen meteen na de zondvloed tot na de Joodse Diaspora in 70 na Christus. Spijkerschrift wordt ook wel "cuneïforme schrift" genoemd. Het woord "cuneïform" stamt van het Latijnse woord "cuneus", wat "wig" betekent. "Cuneïform" betekent dus letterlijk "wigvormig". De wigvormige letters, of spijkers, werden in een kleitablet gedrukt met een stylus die gewoonlijk van riet werd vervaardigd. De natte klei werd vervolgens gebakken of gedroogd. Het spijkerschrift werd voor het grootste gedeelte ontcijferd door archeologen Sir Henry Creswicke Rawlinson en Georg Friedrich Grotefend in de tweede helft van de 19e eeuw. Maar er is nog steeds ee groot aantal spijkerschrift tabletten in talen die nog ontcijferd moeten worden.

Archeologen hebben op locaties in het Nabije- en Midden-Oosten grote bibliotheken met spijkerschrift tabletten ontdekt. In koning Assurbanipals bibliotheek in Nineve werden bijvoorbeeld 22.000 documenten in spijkerschrift ontdekt. De tabletten uit deze bibliotheken hebben archeologen enorm veel geleerd over de oude culturen in het Midden-Oosten. Belangrijker voor Bijbelse archeologen is dat met deze spijkerschrift tabletten verschillende aspecten van het Bijbelse verslag konden worden geverifieerd, in het bijzonder namen en plaatsen.

Critici van het boek Daniël geloofden ooit dat koning Belsassar van Babylonië een denkbeeldig figuur was die door de schrijver van het boek Daniël was verzonnen. Dit kwam omdat er indertijd buiten de Joodse literatuur geen enkele verwijzingen naar Belsassar bestonden. Dat wil zeggen, totdat spijkerschrift tabletten uit Mesopotamië werden ontcijferd en de naam van deze Babylonische koning bleken te bevatten. Tegenwoordig wordt Belsassar universeel erkend als een historisch figuur.

Een Babylonisch kleitablet bevat een verwijzing naar de inname van Jeruzalem door koning Nebukadnezar tijdens de heerschappij van Jojachin.

Het belangrijkste voorbeeld van de bevestiging van een Bijbelse gebeurtenis door een spijkerschrift tablet is wellicht de vermelding van een grote vloed, vergelijkbaar met Noachs zondvloed, in het Sumerische Epos van Gilgamesj. Het Epos van Gilgamesj, dat in spijkerschrift werd geschreven, werd in Nineve ontdekt en verhaalt over de avonturen van een Sumerische koning, Gilgamesj genaamd. Na de dood van zijn vriend Enkidu begint Gilgamesj aan een avontuur op zoek naar onsterfelijkheid. Hij komt een Noach-achtige figuur tegen met de naam Utnapishtim, die samen met zijn vrouw een wereldwijde vloed had overleefd. Dit is niet de enige buiten-Bijbelse vermelding van een wereldwijde vloed (er bestaan in feite honderden van dergelijke verwijzingen over de hele wereld), noch is het de enige vermelding van de zondvloed in spijkerschrift (zie bijvoorbeeld de Sumerische koningslijst). Het is slechts als een intrigerend voorbeeld van de bevestiging van een belangrijke Bijbelse gebeurtenis door een spijkerschrift tablet uit de oudheid. We kunnen wellicht meer van dergelijke voorbeelden verwachten nu er meer en meer spijkerschrift tabletten worden ontcijferd en vertaald.

Leer meer over Bijbelse archeologie!


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden