Alles Over Archeologie Piramide landschap - Alles Over Archeologie Banier

De oude stad Petra


De oude stad Petra - De achtergrond
De oude stad Petra was ooit een bloeiende stad in het hart van het Nabije Oosten, maar werd eeuwenlang door de buitenwereld vergeten en in mysteries gehuld. De stad bevindt zich tussen de Dode Zee en de Golf van Akaba in een trapeziumvormige vallei die door steile rotswanden wordt omgeven. De enige toegang tot de stad Petra bestaat uit een nauwe bergpas, die Siq wordt genoemd.

De fascinerende resten van verafgelegen steden spreken altijd tot onze verbeelding. Petra trok de aandacht van enkele 19e-eeuwse Europese reizigers die de ongelooflijke verhalen van een Zwitsers ontdekkingsreiziger hadden gelezen. Alle kennis over Petra was voor de Westerse wereld verloren gegaan, totdat Johann Ludwig Burckhardt zijn Bedoeïense gidsen wist over te halen om hem daar in 1812 naar toe te leiden. Meer dan 500 jaar lang was Petra verborgen geweest voor de buitenwereld. Vóór Burckhardts bezoek was Petra ook niet op landkaarten te vinden. De eerste bezoekers reisden vol verwachting op kamelen en te voet naar Petra om te genieten van het grandioze verleden van de stad. De verhalen en afbeeldingen die zij met zich meebrachten wekten de nieuwsgierigheid van de wereld naar de oorsprong en de inwoners van de stad.


De oude stad Petra - De inwoners
Wie bewoonde de stad Petra in de oudheid? Men denkt dat de Chorieten de eerste inwoners van dit mysterieuze gebied waren (Genesis 14:6). Het bewijsmateriaal geeft aan dat de eerste inwoners van Petra grotbewoners waren. Esau, de broer van Jakob, vestigde zich in het gebied ten zuiden van de Dode Zee. Zijn nakomelingen, de Edomieten, werden uiteindelijk door de Chorieten verdreven (Genesis 36). De bergen van Edom hebben nog steeds een groot aantal grotten, tempels en huizen die uitgehouwen zijn uit de bergen rond Petra. De Edomieten bouwden haast onneembare forten in de bergpassen en bergkloven van deze bergen. De grandioze ruïnes van Petra zijn getuigen van de grootheid die Edom ooit kenmerkte. Toen de Israëlieten rond 1445 voor Christus uit Egypte kwamen, was deze regio nog steeds in handen van de Edomieten.

De Nabateeërs verdreven de Edomieten rond 400 voor Christus uit de oude stad Petra. De Nabateeërs waren een groep Arabische nomaden die een welvarend leven leidden als woestijnhandelaren. Er zijn weinig aanwijzingen die ons zouden kunnen vertellen waar deze migranten oorspronkelijk vandaan kwamen. Het is een raadsel waarom deze succesvolle, nomadische handelaren besloten zich hier te vestigen en zo het plattelandsleven in te ruilen voor een stedelijke leefstijl. Omdat de Nabateeërs aanvankelijk tentbewoners waren, wordt aangenomen dat het honderden jaren duurde voordat zij hun eerste stenen huizen in de regio bouwden. Pas in het laatste stadium van hun koninkrijk begonnen de Nabateeërs plotseling huizen te bouwen. Die woningen hadden vaak enorme afmetingen, van 600 tot 2.000 vierkante meter.

In de eerste eeuw na Christus woonden er misschien wel 30.000 mensen in Petra. In 363 na Christus werd minstens de helft van de stad door een grote aardbeving verwoest. Petra kwam deze verwoesting nooit meer te boven. Men gelooft dat God de ondergang van de inwoners van Petra voorspelde. De profeet Obadja beschrijft de hoge ligging van Petra en de hoogmoed van haar inwoners (Obadja 2-4). Jeremia voorspelde dat Petra haar macht zou verliezen en zou worden verlaten (Jeremia 49:16-18).


De oude stad Petra - De naam
De oude stad Petra werd onlangs uitgeroepen tot het zevende wereldwonder uit de oudheid (met meer dan 100 miljoen stemmen). De Siq en de tempel aan het einde ervan (de Kazneh) werden in de Westerse wereld enorm populair door de film Indiana Jones and the Last Crusade. Eeuwen later spreekt deze mysterieuze stad nog steeds tot onze verbeelding en zijn we er nog steeds door gefascineerd.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright ©2002-2022 AllAboutArchaeology.org, Alle rechten voorbehouden